Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Ο βασικός κορμός του “here SUPPORT” δομήθηκε από Ψυχολόγους (αδειούχους) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στόχος είναι να μπορέσουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών που σχετίζονται με την ψυχική και σωματική υγεία, να συνεργαστούν από κοινού για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι μέσα από μια πολυποίκιλη διεπιστημονική συνεργασία και γνώση, αυξάνεται στο μέγιστο το ποσοστό επιτυχίας ή θετικότερης έκβασης ενός περιστατικού. Συνεργαζόμαστε πάντα με ειδικούς επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αρχή τους την συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του και την σοβαρότητα του απορρήτου και ασκούν με κάθε νομιμότητα τα καθήκοντά τους.